مسئولیت اجتماعی شرکتی، هوشمندی مدیران امروز

شرکت ها دریافته اند که برای بهره ور بودن، رقابت پذیر بودن و توانایی پاسخگویی به تغییرات سریع جهانی میبایست مسئولانه عمل کنند. با این حجم وسیع از تغییرات محیطی، شرکت ها تمایل به افزایش توان خود برای مدیریت بر سود و ریسک داشته و از حسن شهرت و برند خود حمایت می کنند.

همچنین جهانی شدن، رقابت تنگاتنگی برای جذب و نگهداشت نیروی کار ماهر، سرمایه گذاران و مشتریان وفادار به همراه داشته است. چگونگی پاسخگویی شرکت به نیازهای کارکنان، بازار و مشتریان در گرو پایداری کسب و کار است.

اینکه شرکتی در جایگاهی فراتر از انتظارات دیده شود به خوشنامی داخلی و خارجی سازمان کمک میکند و منجر به این میشود که کارمندان و خریداران بیشتر درگیر شوند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی  در اصل به مدیران شرایط انعطاف و تطبیق پذیری در موقعیت های مختلف و بخصوص بحران ها را میدهد و این خود پایداری محسوب میشود.

بالا رفتن سود اقتصادی همیشه برای مدیران و بنگاه داران جذاب است چون مفهومی ملموس، قابل اندازه گیری و سودمند است.

استراتژی های درست مسئولیت اجتماعی شرکتی این جریان ورودی سود به شرکت ها را به روندی دائمی تبدیل میکند و در اصل تضمینی برای سوددهی شرکت هاست.

مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند سرمایه گذاری خوبی برای رقابت پذیری شرکت ها باشد و نیز ریسک اجتماعی و محیط زیستی فعالیت های شرکت را کاهش دهد.

سانیل سازمانی است که توسط ارزش ها هدایت می شود

ما ایده آل گرایـــی عملی و ذهنیت تجاری را با هم ترکیب میکنیم.

ما برای دستیابی به این هدف:

درگیر می شویم، نوآوری می کنیم، الهام می گیریم، رشد می دهیم

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت سانیل می باشد.® طراحی سایت توسط وبموند