طراحی و اجرای مدل های CSR

طراحی مدل، تدوین نقشه راه، پیاده سازی برنامه ها و ارزیابی میزان اثر CSR در شرکت های بزرگ

اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی همپای اندازه شرکت افزایش می یابد. زیرا میزان اثر این کسب و کارها بر محیط پیرامونشان و حتی فراتر از آن، بسیار بیشتر از اثر شرکت های متوسط و کوچک است. در نگاه بنگاه داری امروزی، غلبه بر چالش های توسعه هر کشور، در حیطه مسئولیت اجتماعی شرکتی قرار می گیرد.

از طرفی باید توجه داشت که مسئولیت اجتماعی شرکتی یک علم است و عمل به اصول آن باید از مسیر درست هدایت شود. اینکه هر سازمان یا مدیری بخواهد به شیوه خود این موضوع را پیش ببرد تبعاتی چون آشفتگی و بی اثری در پی خواهد داشت. و در نهایت با تحمیل هزینه های هنگفت به سازمان، طرح های بی نتیجه برای آرشیو به پستوهای ذهنی و فیزیکی سپرده خواهند شد.

این امر باید به متولیان آگاه دولتی و خصوصی سپرده شود. آژانس سانیل به عنوان نهاد پیشروی خصوصی، از ابتدای ارزیابی، طراحی و تدوین استراتژی در کنار شماست . سپس با اقدامات و راه حل های تحول آفرین csr شخصی سازی شده شما را به انجام رسانده و در ارزیابی میزان اثر این اقدامات شما را همراهی خواهد کرد.

تولید ابزارها و فرایندهای شخصی برای دستیابی به اهداف پایداری سازمان در هر سه رکن: سود ، مردم و کره زمین تخصص ماست.

طراحی و اجرای مدل های csr
تماس

تعیین وقت مشاوره ۲۸۴۹۹-۰۲۱

تعیین وقت مشاوره ۲۸۴۹۹-۰۲۱

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت سانیل می باشد.® طراحی سایت توسط وبموند